Brearve

Cerastium cerastioides. Brearve har fått navnet sitt fordi den ofte vokser foran breer. Den er en pionerplante som trives på åpen mineraljord. Den var tallrik i Norge på slutten av siste istid, da det ble blottlagt nytt land etter hvert som isen trakk seg tilbake. De første som koloniserte slike områder var brearve og andre pionerplanter. Etter hvert som andre planter klarte å etablere seg på de avsmeltede områdene, ble brearve og de andre pionerplantene konkurrert ut. De ble ikke utryddet, men måtte finne seg nye voksesteder. I dag finnes de på ferske morener, i rasmarker og andre steder med åpen, mineralrik jord, som på den felles parkeringsplassen ved innkjørselen til Nystøga hyttegrend, hvor dette bildet er tatt!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *