Damsnegl

Lymnea peregra, Nedre Skavlegilstjørn. Trives i vann med høy pH (6-7,5) og blødt vann (0,5-2 dH). Viktig mat for aure

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *