Fjellmarinøkkel

Botrychium boreale. Fjellmarinøkkel er en regionalt sjelden art som vokser i fjellet. Den var rødlistet i Norge, men de siste årene har den vært funnet en rekke steder og den ble derfor tatt ut under siste revisjon av rødlista. Vi vet ikke om de mange rapportene skyldes at arten er i framgang, eller om det skyldes at flere nå rapporterer. Det ser i alle fall ikke ut som om arten er i tilbakegang, og det er jo gledelig.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *