Gamle Sulebu

Hytta til høyre på bildet er Gamle Sulebu. Den sto noen hundre meter sørøst for DNTs Sulebu. Den ble flyttet av Max Manus ca. 1 km sørvestover, til Øvre Sulevatnet der den nå står. Max Manus brukte hytta som fiskebu. Fjellet i bakgrunnen er Austabotntinden i Hurrungane.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *