Grønnkurle

Coeloglossum viride. Grønnkurle er en orkidé. Arten finnes i store deler av landet, men fjellplantene skiller seg noe fra lavlandsplantene. De er mindre enn sine artsfredner i lavlandet, med korte blader og grisne blomsteraks, som på bildet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *