Jåblom

Parnassia palustris. Jåblom vokser helst på baserik jord, i fuktige sig og beitemark. Den er ingen eksklusiv fjellplante, men vokser fra strandengene ved kysten til rike heier i fjellet. Fjellplantene skiller seg likevel litt fra lavlandsformene. Typisk for fjellplantene er at de har kortere kronblader som bare er litt lengre enn begerbladene (det kan du skimte på bildet), og at bladene er mer trekantet og nærmere grunnen enn hos lavlandsformene. Fjellplantene er også genetisk forskjellige fra lavlandsplantene ved at de har dobbelt så mange kromosomer. På Fillefjell er jåblom vanlig i skråningene under Støgonøse, ovenfor Nystuen, der bildet er tatt. Navnet jåblom kommer nok av redskapet ljå, og i visse deler av landet har det vært tradisjon for at slåtten kunne begynne når jåblom tok til å blomstre.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *