Lodnebergknapp

Sedum villosum. I dag er dette en av de sjeldneste plantene på Fillefjell. Jeg har bare funnet den ett sted, ved Nedre Skavlegilstjørn. Arten har en avgrenset utbredelse i Norge, med et klart tyngdepunkt i sentrale deler av Sør-Norge, nærmere bestemt i nordre deler av Oppland og Buskerud, særlig i fjellet. Lodnebergknapp har vært rapportert en rekke ganger fra Nystuen fra 1839 til 1971. Den kjente norske botanikeren Mathias Numsen Blytt besøkte Valdres i 1839, og han botaniserte bl.a. omkring Nystuen. Han skriver om lodnebergknapp at den vokste “i Mængde omkring Nystuen ved Veien.” Botanikeren H.C. Printz besøkte Nystuen i 1864, og han nevner lodnebergknapp fra “Filefjeld”.  Det ser ut som om alle botanikerne som besøkte Nystuen på 1800-tallet, og det var en del, fant lodnebergknapp. Botanikeren Jon Kaasa bodde på Nystuen i 1960, 1970 og 1971, og han fant den “mellom Nystuen og bekken vestenfor, på nordsiden av veien”. Det må være på Øvre Jordet eller deromkring. Dessuten fant Kaasa den ved Kyrkjestølane, “ved stien til Slettningen, nær riksveien.” Jeg har ikke sett etter den der, så det kan hende den vokser der ennå. Siden den er rapportert så mange ganger fra området ved Nystuen, og den ikke er sett der siden, indikerer det at arten har gått markert tilbake. Årsaken til tilbakegangen er ukjent.

Lodnebergknapp vokser i fuktige sig, våt jord og berghyller. Den blomstrer i juli.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *