Marflo

Gammarus lacustris, hann, 20 mm lang, fotografert i Nedre Skavlegilstjørn. Marflo er en av aurens viktigste matkilder. Den er en liten reke, altså et krepsdyr, som gir rødfarge til fiskens kjøtt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *