Mogop

Pulsatilla vernalis. Mogop er en plante med en sørøstlig utbredelse i Norge. Den er ingen fjellplante, men vokser også i fjellet, hos oss mest i Jotunheimen og på Dovrefjell. Den er ikke funnet på Fillefjell; bildene her er fra fjellområdet nord for Tyinholmen. Den vokser på rabbene der. Mange har nok også sett den i nærheten av Eidsbugarden. Mogop er i familie med soleiene. Den er en europeisk art som ellers er kjent fra enkelte lavlandsområder i Europa, samt fra Alpene og Pyrineene.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *