Rabbeskjegg

Alectoria ochroleuca. Dette er en karakterart for lav- og merllomalpine rabber i fjellet. På Fillefjell er den tallrik i fjellet på nordsida av E16 (der det ikke er reinsdyr). Den skulle også være tallrik i fjellet sør for E16 (på Gamlestøgafjellet og sørover mot Hemsedal), men det er den ikke lenger da reinsdyrene har spist den opp! På holmene i Tendlefjorden er det mye av den; der kommer ikke reinsdyrene til. Rabbeskjegg er en indikatorart som forteller om beitetrykket i fjellet er stort eller lite. Det samme gjelder lavet gulskinn, se bildet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *