Rødsildre

Saxifraga oppositifolia. Rødsildre er en tidligblomstrende art. Den blomstrer så snart snøen har smeltet. Tidspunktet for snøsmelting varierer mye med høyden og med lokale terrengforhold. I sørvendte skråningen går snøen tidlig, mens den i snøleiene kan bli liggende til langt utpå sensommeren. Vi kan derfor finne rødsildre med nyutsprungne blomster fra mars til juli, avhengig av hvor vi er. Rødsildre er en kravfull plante og vi finner den bare på baserik grunn. Den er sjelden på Fillefjell, men vokser bl.a. i bratthenget under Støgonøse, hvor bildene er tatt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *