Slimsopp

Myxomycetes. Slimsopper er sopper bare i det folkelige navnet. De hører med andre ord ikke til soppene, men danner et eget rike. De gjennomgår ulike stadier gjennom livssyklusen, og det på bildet er det såkalte plasmodiestadiet. Det er geleaktig, nærmest flytende. Plasmodiet er et selvbevegelig amøbestadium som glir sakte over underlaget, her stubben av en fjellbjørk. Slimsoppene er eukaryote organismer (med ekte cellekjerne) som verken er dyr, sopper eller planter. De skiller seg dermed også fra bakterier og andre prokaryote organismer (som mangler cellekjerne). De har trekk som ligner på dyr (de kan bevege seg, de spiser), og trekk som minner om primitive sopp, men de er altså ingen av delene. Slimsoppen på bildet fant vi på stien mellom Varden-feltet og Kongevegen.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *