Snømållav

Melanelia olivacea. Denne laven er snøskyende, eller chinofob som det heter på fagspråket. Den vokser på stammen av fjellbjørk, men tåler ikke langvarig snødekke, og derfor vokser den alltid et stykke oppe på stammen. Den nedre grensen for forekomsten av snømållav på bjørkestammene markerer gjennomsnittlig snødybde på stedet. Denne grensen er lett synlig på stammene hele året.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *