Stor gulkrinslav

Stor gulkrinslav (Arctoparmelia centrifuga) er et stort og iøynefallende lav. Det danner ofte konsentriske, sirkelforma thallus, spesielt velutviklet på større steiner. Navnet krinslav sikter til dette. Etter hvert som lavet vokser i kanten, dør det i midten, og det vitenskapelige navnet centrifuga sikter til dette. Denne egenskapen – ekspandere i utkanten, råtne i midten – har i Sverige og Finland gitt opphav til det spøkefulle navnet “Ryska riket”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *