Trevlesopp

Inocybe sp. Dette er en ganske liten sopp. Målestokken er bladene av musøre, de er ikke mer enn ca. en cm lange.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *