Tunbalderbrå

Lepidotheca suaveolens. Tunbalderbrå er en ballastplante som er innført til Norge med ballast. Den har vært kjent her i landet siden 1862, forvillet fra Botanisk hage på Tøyen i Oslo. Fra 1880-årene begynte den å vise seg på ballastplasser langs kysten, og derifra  har den spredt seg til store deler av landet, langs veier og jernbaner, til gårdstun, krøtterstier og gater. Den kommer opprinnelig fra Øst-Asia. Derifra har den via mange omveier spredt seg til Fillefjell!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *