Vårbekksopp

Vibrissea truncorum. Denne soppen er ganske liten, bare noen få mm høy. Den vokser på råtne, våte stubber om våren. Vi fant den i en liten bekk langs stien gjennom skogen mellom Nystuen og Gamlestøgafjellet, tidlig om våren. For et flott navn på en sopp, hør på det: vårbekksopp! En fantastisk sopp!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *