Bjønnkam

Bjønnkam (Blechnum spicant) tåler lite frost, og den vokser derfor bare langs kysten. Den er en avansert bregne i utviklingshistorisk perspektiv, i den forstand at den har differensierte blad. Noen blader tar seg av fotosyntesen, mens andre produserer sporer. De fleste bregnene har bare en type blader, og de tar seg av både fotosyntese og sporeproduksjon. Bregnene hører til de gamle plantene på jorda, og de er mye eldre enn blomsterplantene. Det var først med blomsterplantene vi så utviklingen av spesialiserte plantedeler (med blader og blomster), men bjønnkam viste vei mot en slik utvikling. På bildet ser vi et grønt blad av bjønnkam. Disse bladene er alltid sterile, de produserer aldri sporer. Sporene dannes på egne, spesialiserte blad (se neste bilde).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *