Bleikkjølsnegl

Min kollega og venn Torstein Solhøy er ekspert på snegler. Fra han har jeg lært bleikkjølsneglen (Lehmannia marginata) å kjenne. Den beiter på alger på stein og berg, og den kryper også opp i trær for å beite på alger og lav der. Den er oftest å se om kvelden, da det er høyere luftfuktighet. Om dagen søker den mot sprekker, under løv og løs bark.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *