Steinkorkje

Steinkorkje (Ochrolechia parella) er et lav som har vært brukt til plantefarging. Den vokser på stein og berg, og gir gulbrun farge på garnet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *