Stri kråkefot

Stri kråkefot (Lycopodium annotinum ssp. annotinum). Bildet er tatt med to små blitser festet til fronten av objektivet. De gir lys til og fremhever hovedmotivet, mens bakgrunnen blir liggende i mørke, uten forstyrrende elementer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *