Bladveps (Tenthredo mesomelas)

Bladvepser (Tenthredinidae) er ikke en sort veps (stikkeveps), men hører til en helt annen gruppe som kalles planteveps. Bladvepsene er en tallrik gruppe, bare i Norge finnes 400 (kjente) arter. Den avbildede arten har ikke norsk navn, men det vitenskaplige nevnet er Tenthredo mesomelas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *