Boltit-land

Boltiten hekker høyt til fjells, og den foretrekker områder med lavvokst vegetasjon. I hekkeområdene lever den av insekter, som det er mange av ved vatn og bekker, som på bildet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *