Boltit-unge

Det er mange farer som lurer i fjellet – røyskatt, rev, ravn og tårnfalk for å nevne noen. Små dununger burde gjemme seg, men det synes ikke boltit-ungene å bry seg om! Bedre å se hva som foregår. Boltit-ungene er som foreldrene, tillitsfulle. Kanskje det er forklaringen på at det her bare var to unger å se. Den tredje hadde kanskje vært for synlig, og blitt et bytte for sultne jegere.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *