Fjellflokk (Polemonium caeruleum)

Fjellflokk er en litt sjelden art som trives på noe baserik grunn. På Fillefjell er den bare kjent fra rasmarkene under Støgonøse.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *