Fjellmarinøkkel (Botrychium boreale)

Fjellmarinøkkel er en sjelden art som er tallrik i liene bak Nystuen, i litt fuktige grasbakker. Den er en sporeplante, og den har dermed ikke blomster. I toppen av skuddet ser vi sporangiene som inneholder sporer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *