Gråtrost-unge

Gråtrost er en vanlig hekkefugl på Fillefjell, helst i fjellbjørkeskogen, men av og til hekker den også i den lavalpine sonen. Denne ungen var så vidt fykeedyktig. Lite visste den om farer som truer, og selv om den kunne fly, litt i det minste, hadde den tydeligvis ennå ikke lært hvilke farer som kan true. Etter hvert som vi nærmet oss, ble den bare sittende. Aldri hadde den før sett slike tobeinte vesener som nærmet seg. Etter hvert takket vi for tilliten, og listet oss forsiktig tilbake. Bildet er tatt mellom Varden-feltet og Kongevegen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *