Mogop

Mogop er en tørketålende plante som vokser på sandmoer, rabber og, som her, i en bergsprekk nesten uten jordsmonn. Arten er tydeligvis svært tørketålende.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *