Mogop-bladrosett

Mogop er en flerårig plante, og i fjellet tar det flere år før et ferdig individ med blomster er utviklet. Bildet viser en “ungdom” som ennå bare har utviklet grunnblad (bladrosett). Bladrosettene overvintrer grønne, og etter noen år har de utviklet så mye “opplagsnæring” at planten klarer å få fram en blomsterstengel. Livet i fjellet er bare for barskinger!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *