Myrsnipe-land

Her hekker myrsnipa. Hvert år. Her finner den mat, her lager den reir, legger egg og får unger. Her er det mat til voksne og unger. De lever av smådyr de finner i og ved vatnet. Myrsnipene er ikke store, ikke mer enn 16-20 cm lange. De fleste norske myrsnipene overvintrer i Nordvest-Afrika, men hver sommer kommer de tilbake til hekkeplassene i nord, som her på Fillefjell. Fantastisk!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *