Rødstilk

Rødstilken har sine favoritt-steder som den ofte benytter som utsiktsplasser. Steinen på bildet er et slikt sted. At den ofte er benyttet av fugler, kan vi se av det gule lavet som vokser på steinen. Det er en gul eggflekklav (Candelariella vitellina), som ofte vokser på slike fuglesteiner. Slike lav blir betegnet som ornitokoprofile (fugleskitelskende). De profitterer på næringen, først og fremst nitrogen, som finnes i fugleskiten.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *