Rødstilk-tjern

Dette er ett av flere hekkeområder for rødstilk på Fillefjell, hvor den hekker opp til vel 1300 m o.h. Den hekker altså både i den subalpine sone (fjellbjørkeskogsbeltet) og inn i den lavalpine sone (vierbeltet), f.eks. opp til småvatnene omkring Sulebu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *