Åkerdylle

Åkerdylle har fått navnet sitt etter dens vanlige voksested, som ugras i åkeren. Den liker godt med gjødsel, og derfor trives den godt i åkeren. Denne og mange av våre andre ugras (vassarv, kveke, meldestokk, brennenesle og andre) har sine naturlige og opprinnelige voksesteder i tangvollsonen langs strendene. De fulgte med på lasset da bonden i eldre tider brukte tang og tare som jordforbedringsmiddel. I lassene med tang og tare var det også frø av de plantene som naturlig vokser i tangvollene, og de spirte da de kom i åkeren. Der fant de mye av de samme miljøforholdene de var tilpasset i tangvollsonen: godt med næring, mye lys og få konkurrenter. Slik opppsto ugrasfloraen. Bildet viser åkerdylle i dens naturlige habitat, i Gerpavika på Nedre Liknes.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *