Bakkemynte

Bakkemynte (Acinos arvensis) er en varmekjær art med en sørøstlig utbredelse i Norge. Den er bare kjent fra et fåtall steder på Vestlandet, de fleste fra eldre tid. Under feltarbeid på Stavasanden i 2009 oppdaget jeg denne sjeldenheten i området.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *