Bakkesøte

Bakkesøte er en art som trives i åpne, ugjødslede enger. På Karmøy er den i dag stort sett å finne i dyneengene. Tidligere har den også vært kjent fra andre deler av kommunen, men her har den stort sett forsvunnet, dels på grunn av gjødsling og overbeite, dels på grunn av gjengroing.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *