Blodstorkenebb

Blodstorkenebb danner noen steder, der det ikke er slitasje, sammenhengende tepper. Den er en av karakterartene for dyneengene på Karmøy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *