Blodstorkenebb

Blodstorkenebb har iøynefallende, mørk lilla blomster. På Vest-Karmøy blir den kalt hattablom, sikkert fordi blomstene kan minne om en (omvendt) hatt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *