Dyneeng

De delene av sanddyneengene som ikke er utsatt for slitasje er uvanlig artsrike, og de inneholder mange sjeldne arter.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *