Dynehårstjerne (Syntrichia ruraliformis)

Dynehårstjerne er en utpreget sanddynespesialist. Den er en viktig pionerart som kan kolonisere åpne sandflekker. Den bidrar dermed til å stabilisere sanden og dempe erosjon og sandflukt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *