En sjelden svæve: Hieracium schübeleri

I 1854 besøkte botanikeren Fredrik Christian Schübeler Karmøy, og på Åkrasanden fant han en ny art for vitenskapen. Det var en svæve (en Hieracium). Arten ble senere formelt beskrevet, slik alle kjente arter er, og den fikk navnet Hieracium schübeleri. Den er fremdeles bare kjent fra Karmøy, fra ingen andre steder i verden. Den er så sjelden at den ikke har noe norsk navn, men siden den bare vokser på Karmøy (kjent fra Stangaland og Åkra), ville “Karmøysvæve” være et passende navn. Bildet er fra Åkrasanden, og det viser at den kan være ganske tallrik.

Husk at ikke alle planter med gule blomster på Åkrasanden er denne arten. Andre korgplanter med gule blomster på Åkrasanden er løvetann, følblom, flekkgrisøre og åkerdylle.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *