Fjellmarikåpe

Navnet fjellmarikåpe indikerer at arten er en fjellart. Den er vanlig i fjellet, der den har sin hovedutbredelse, men den går også ned i lavlandet. På Karmøy er den sjelden, bare kjent fra fire steder, bla. fra Øvre Liknes (bildet).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *