Flekkmarihånd

Flekkmarihånd (Dactylorhiza maculata) er en variabel art med blomster som varierer mye i størrelse og farge. Ved Hemnessjøen vokser noen store, flotte eksemplarer med mørke, dyp lilla blomster. Antagelig begunstiges de av kan kalkrike sandjorda som finnes her. Bladene har alltid tydelige, mørke flekker, derav det norske navnet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *