Fossil rullesteinsstrand

Bildet viser en fossil rullesteinsstrand i Gerpavika, dannet i en periode da havet sto høyere og vasket i morenematerialet som da lå i strandsonen. De finere partiklene ble vasket ut, transportert langs land og avsatt som sandstrender i nabobuktene. Steinen som var for stor og tung til å bli transportert av bølgene, ble liggende igjen, men rugget fram og tilbake slik at de ble avrundet i kantene. Slik oppsto rullesteinsstrendene. Da landet steg (som følge av at trykket fra isen forsvant da isen smeltet), ble denne rullesteinsstranda hevet ut av sjøens influensområde. Den var ikke lenger aktiv, og ble fossil.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *