Grisnestarr (Carex distans)

Den sjeldne arten grisnestarr er tallrik i små strandenger. Et typisk kjennetegn er stor avstand mellom hunnaksene, slik bildet viser. Hannakset sitter i toppen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *