Hemnessanden

Hemnessanden er en liten, men interessant og innholdsrik sandstrand. Under sanden ligger en eldre rullesteinsstrand, og i utkantene av sanden kommer rullesteinsstranda til syne. Floraen på Hemnesanden har mye til felles med de andre sandstrendene, men den har også sine spesialiteter. Her finner vi f.eks. arter som engstorkenebb (Geranium pratense), knortestarr (Carex otrubae) og kjeldegras (Catabrosa aquatica). Den eneste kjente forekomsten på Karmøy av sandslirekne (Polygonum raii) fant jeg også her.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *