Gul steinlav (Xanthoparmelia conspersa)

Oversida er gulgrå, undersida lyst brun til svart, med enkle rhiziner. Pyknidiene er flatestilte, innsenka, og med svart munning. Apotheciene er flatestilte, med mørk brun, nesten svart skive. Isidiene er sylindriske, enkle eller greina.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *