Granittisk lavagang

Berggrunnen på Vest-Karmøy består av vulkanske bergarter, på Nedre Liknes av typen granitt. Bildet viser granittiske ganger der lavaen har størknet på vei opp mot havbunnen. Bergartene størknet i jordskorpa under havet, i sprekksoner som oppsto i kollisjon mellom to gigantiske, geologiske skorper, en havskorpe og en kontinentalskorpe. Kollisjonen skjedde for ca. 500 millioner år siden, i den geologiske perioden som blir kalt Ordovicium.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *