Littoralbasseng

Littoralbasseng er dammer i fast fjell. De er fylte med vann, men vann av vekslende type. I perioder med mye nedbør er vannet i littoralbassengene ferskt, i perioder med sterk pålandsvind får bassengene tilført saltvann. Saliniteten i littoralbassengene er svært vekslende, og det gjør at de inneholder få, men spesialiserte arter. I bassenget på bildet vokser flôtgras (Sparganium angustifolium). Littoralbasseng regnes for en egen naturtype.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *