Marinøkkel

Marinøkkel er en sjelden bregneplante, typisk 7-8 cm høy. Sporene er samlet i toppen av stengelen, i det såkalte sporangiet. Marinøkkel tåler ikke gjødsel, og dyneengene fungerer i dag som refugier der denne og andre arter som ikke tåler gjødsel kan overleve.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *