Myrflangre

I 1984 fant jeg den sjeldne orkideen myrflangre (Epipactis palustris) i sanddyneområdet Åkrasanden-Liknes. Funnet var oppsiktsvekkende, og markerte ny nordvestgrense for arten i verden! Nærmeste kjente forekomst er på Ogna på Jæren. Forekomsten ble omhyggelig registrert med det formål å følge nøye med i populasjonens videre utvikling. Den ble registrert igjen i 1985, men da jeg kom tilbake i 1986 var den ikke å se. Den var beitet vekk av husdyr! Jeg har vært tilbake hvert år siden, men resultatet har alltid vært det samme: ingen myrflangre å se. I 2012 gikk jeg igjen over det samme området, og der: hva så jeg? Små, 3-5 cm høye blader, godt skjult mellom gras og andre vekster. De var likevel ikke til å ta feil av – det var myrflangre!!! Da jeg kom tilbake noen uker senere, var jeg spent – ville den være i blomst? Det var den! I samarbeid med kommunen og grunneieren er det gjort tiltak for å hindre at den igjen blir beitet vekk. La oss håpe den får stå i fred utvikle seg videre. Myrflangre er en av de sjeldneste plantene i Norge, og den er fredet. Forekomsten av myrflangre er svært sårbar for tråkk og andre forstyrrelser. Nøyaktige opplysninger om voksested må ikke legges ut på Artsdatabanken og andre vidåpne porter.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *